Vytenio Sinkevičiaus sukurta unikali asmenybės ugdymo sistema -„Astroqigong“
+370 65853470
Vytenio Sinkevičiaus sukurta unikali asmenybės ugdymo sistema -„Astroqigong“
+370 65853470

Agni Joga

Agni joga – XXI a. gyvenimo „instrukcija“

Ko gero, kiekvieno mąstančio žmogaus gyvenime ateina metas, kai galvoje kyla egzistenciniai klausimai: kas aš esu? kodėl esu? kokiu keliu privalau eiti? Pasak ezoteriko Vytenio Sinkevičiaus, atsakymus į visus panašius klausimus gali pateikti Agni jogos filosofija.

„Agni joga ne tik suteikia gyvenimui kryptį bei prasmę, bet ir padeda suvokti, kas mes esame visatoje, kokią misiją atliekame. Drįsčiau teigti, jog šis mokymas – tai tarsi naujoji evangelija, skirta XXI amžiaus žmogui, kurio jau netenkina esamos religijos, kuriam neimponuoja valdžios autoritetai, – teigia vaizdinių teraeutas, ciguno instruktorius V. Sinkevičius, skaitantis paskaitas Agni jogos tema. –  Dabar pasaulyje  matome daug sumaišties, nusivylimo ir blaškymosi, bet tai yra dėsninga. Šiuo metu gyvename pačiame virsmo sūkuryje. Tiesiog mūsų akyse griūva vienas pasaulis ir kuriamas naujas. Esame tamsiojo periodo (vadinamosios Kali jugos) žlugimo liudininkai. Į mūsų visuotinę, taip pat ir asmeninę sąmonę pamažu skverbiasi šviesa. Jei seksime pranašystėmis, šis pereinamasis laikotarpis turėjo būti tarsi Dydysis teismas, persmelktas didelių sukrėtimų ir kataklizmų. Daugelis praėjusių amžių pranašautojų prognozavo, kad bus išties baisi sumaištis. Vis dėlto, kaip matome, nėra taip blogai. Ar visi tie pranašautojai klydo? Veikiausiai, ne. Jie žiūrėjo iš to laikmečio perspektyvos, kai žmonijos sąmoningumas buvo gana menkas. Tačiau jis kyla, žmonės pamažu atranda savyje gerąsias, šviesiąsias savybes ir tai keičia situaciją. Panašiai kaip ir individualiose krizėse. Jei tik iš nevilties ir skausmo perkeli dėmesį į atleidimą, paleidimą, šviesą, meilę, į užslėptą tos situacijos grožį, kaip mat pradedi vaduotis iš beviltiškos situacijos. Likimas tau tarsi naujai perdėlioja bėgius. Nors, regis, turėjai garmėti tieisiai į prarają, paskutiniu momentu pakeitei sąmonę, ir jau skrieji nauja kryptimi – kyli aukštyn. Taigi tolesnė žmonijos ateitis ir priklausys nuo to, kur link orientuosime savo sąmonę: į meilę ir šviesą ar susinaikinimo link.“

Kokiame pasaulyje gyvensime?

Tie, kurie pasauliui neša žinias apie Agni jogą įsitikinę: jei žmonija ar bent kritinė jos masė savo gyvenime imtų vadovautis šio mokymo siūlomu kelrodžiu, pasaulis, kuriame gyvename, pasikeistų neatpažįstamai. Jis taptų toks, apie kokį giliai širdyje svajojame: be karų, smurto, bado, skausmo ir visų kitų blogybių. Įsivyrautų meilė, taika, harmonija ir gausa. Ką daryti, kad tai įvyktų?

„Pirmiausia suvokti, jog viskas ateina iš ten. Ten yra viskas, ko mums reikia, – nusišypso Vytenis Sinkevičius pakeldamas ranką į dangų. – Klausimas, kiek leidžiame sau paimti. Keliaujant į šviesą ir klestėjimą pats didžiausias priešas yra baimė. Dieviškame plane baimės nėra, yra tik absoliutus grožis, harmonija, meilė. Kūrėjas mums siunčia aiškią žinią – jis nori, kad žmonija gyventų palaimoje,  klestėtų, tobulėtų. Tai evoliucijos esmė. Visas skausmas ir nepriteklius, kurį patiriame – tai tik ženklai, rodantys, jog esame nuklydę nuo tikrojo kelio. Kai pradedi suprasti, kad tik pats save skaudini ir riboji, atsiveria nauji vartai į begalinę gerovę. Kai imi ja gyventi, apie ją mąstyti – ne iš intencijos, o dėl to, kad iš tiesų jauti palaimą – tavyje pražysta Kūrėjo pasėta sėkla. Tada ir prasideda tikroji gyvenimo magija, imi realiai suvokti visa, kas aplink tave vyksta, realizuoti savyje gludintį Kūrėją, gyventi čia ir dabar. Viskas, ko reikia, tai nesipriešinti vyksmui. Kai viską atleidi, paleidi, besąlygiškai pasitiki savo Dangaus Tėvu, tau atsikeidžia tiesa. Šie dalykai akcentuojami visuose tikruose dvasiniuose mokymuose, apie tai kalbama ir religijose, filosofų veikaluose. Tačiau kad aiškiai ir tiksiai suvoktume galutinę tiesą, mums prireiktų studijuoti visas tas religijas, perskaityti nesuskaičiuojamus tomus filosofinių traktatų. Būtent tam, kad nereiktų aklai klaidžioti, ir buvo duota Agni joga. Ji siūlo apjungtą variantą, kuriame telpa ir religija, ir mokslas, ir filosofija. Joje yra visa, kas svarbiausia šiandienos žmogui, einančiam evoliucijos keliu. Vandenio epochoje, į kurią dabar esame įžengę, apskritai be galo svarbi sintezė: tarp tikėjimo ir mokslo, tarp materijos ir dvasingumo ir pan. Tik išmintingai balansuodami, galime gyventi harmoningai.“

Kas gi toji Agni joga?

Skaitantiems šį straipsnį tikriausiai jau kilo klausimas, kas gi vis dėlto yra toji Agni joga? Kuo ji tokia ypatinga, kad gali pakeisti žmonijos likimą?..

Apskritai Agni jogos mokymas nėra naujovė. Pasauliui jis atskleistas dar praėjusio šimtmečio pradžioje, tiesiog iki šiol nedaugeliui žinomas. Tačiau jį propaguojantieji tiki, kad šviesėjant žmonių sąmonei, Agni joga taps suvokiama ir artima vis didesniam ratui einančiųjų evoliucijos keliu.

Svarbiausieji Agni jogos, dar vadinamos Gyvaja etika, nešėjai buvo iškili rusų menininkų bei kultūros veikėjų pora Jelena ir Nikolajus Rerichai. Kaip teigė jie patys, šis mokymas sukurtas ne jų, o tik perduotas per juos Didžiųjų Mokytojų arba Kosminių Hierarchų. Pasak Rerichų, Agni joga – tai mokslas, kurio svarbiausias tikslas yra sujungti žmogų su dieviškuoju pradu. Iš esmės tai tas pats mokymas, kurį skleidė Kristus, Buda ir kiti Mokytojai, atėję padėti žmonijai suvoktį savo esmę bei išsivaduoti iš nesibaigiančio kančių rato. Agni joga palaiko visas ankstesniųjų Mokytojų propaguotas amžinąsias vertybes – meilę, teisingumą, kuklumą, taikingumą, tarnystę dėl bendro gėrio – ir ragina jomis remtis kasdieniame gyvenime.

„Agni“ sanskrito kalba reiškia „ugnis“.  Kalbant apie Agni joga – tai dvasinė ugnis arba ugninis (dvasinis) ryšys su aukščiausiu pasauliu. Kiekvienam derėtų žinoti ir aiškiai suvokti, jog prasideda ugnies era. Būtina rasti drąsos ir išminties priimti ugnį, tapti jai giminingam, t. y. pačiam tapti ugningam. Tikriausiai teko girdti sakant, „įsiliepsnojo dvasia“ arba „dega širdis“. Būtent taip ir turime suliepsnoti šiame amžiuje – savo dvasia, širdimi. O kada ryškiausiai dega širdis? Be abejo tada, kai ji sklidina meilės. Ne kažkokiam konkrečiam asmeniui, o visiems ir viskam. Meilės ugnis pati tobuliausia. Jei šios ugnies nepriimsime, nesuvoksime savo sąmone, ji gali tapti griovėja ir skaudžiai nudeginti. Anksčiau ar vėliau tai turės suprasti kiekvienas žmogus. Jei norės gyventi naujajame pasaulyje“,  – teigia V. Sinkevičius.

Agni jogos esmė trumpai

Rerichai, ypač Jelena Rerich, pasauliui perdavė didžiulį Agni jogos išminties lobyną, sugulusį į daugiau kaip dešimtį knygų, kurias galima studijuoti metų metus. Apie ką jose kalbama? Vytenis Sinkevičius išskyria keletą esminių idėjų.

  • Jėzus yra pasakęs „Prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.“  Tai reiškia, jog turime rodyti iniciatyvą, ieškoti. Agni joga – tiems, kurie ieško. Tik atkakliesiems atsiveria jos išmintis.
  • Agni joga moko, kaip savo gyvenimą paversti evoliuciškai tikslingu, pasiaukojančiu visuotinei gerovei pačia plačiausia prasme. Ji paaiškina, kaip apsivalyti nuo egoizmo, garbėtroškos, savigraužos, polinkio teisti kitus ir kitų blogųjų savybių, kliudančių žengti dvasinės evoliucijos keliu.
  • Pagal šį mokymą kiekvienas darbas ar veiksmas turi būti atliekamas įdedant visą širdį ir prisimenant, kad tobulėjimui nėra ribų, kad tobulėjimas galimas tik atkakliai dirbant bei kuriant.
  • Svarbu siekti visus veiksmus pripildyti meilės ir grožio. Kaip yra pasakes N. Rerichas: „net grindys gali būti išplautos džiaugsmingai ir su meile“.
  • Pagal Agni jogą, labai svarbu valdyti ir sekti savo mintis ir stengtis jas visada kreipti džiaugsmui ir grožiui kurti.
  • Kaip aukščiausią tikslą šis mokymas iškelia nuoširdžią tarnystę visuotiniam gėriui bei bendrystę su visa visata.
  • Agni jogoje vertinama laisva valia ir teisė į savarankišką pasirinkimą. Kad suvoktų šį mokymą žmogus gali būti nebaigęs jokių mokslų, bet būti itin brandus dvasiškai ir turėti atvirą širdį. Na, o kitas, gali turėti kad ir dešimt prestižiškiausių diplomų, bet jei nejaučia noro tobulėti dvasiškai, neieško kelio į dvasingumą, jam nepadės jokie patarimai.
  • Pagal Agni jogą mes, žmonės, esame galingiausi kosmoso jėgų formuotojai, aktyvūs evoliucijos dalyviai, tad šio momento veiksmais, mintimis, troškimais kuriame savo ir pasaulio ateitį.
  • Agni jogoje teigiama, jog naujosios civilizacijos vedlėmis turi tapti moterys. Būtent jos gali sugražinti žmonijai pusiausvyrą ir padėti įžiebti širdyje besąlygiškos, pasiaukojančios meilės liepsną.

Related Posts

2 Responses

Leave a Reply