Vytenio Sinkevičiaus sukurta unikali asmenybės ugdymo sistema -„Astroqigong“
+370 65853470
Vytenio Sinkevičiaus sukurta unikali asmenybės ugdymo sistema -„Astroqigong“
+370 65853470

Vaizdinių terapijos konceptualizavimas papildomos, alternatyvios ir tradicinės medicinos kontekste

Vaizdinių terapijos konceptualizavimas papildomos, allternatyvios ir tradicinės medicinos kontekste

Vytenis Sinkevičius (1), Rita Vaičekauskaitė (1), Algimantas Kirkutis (1, 2), Dalius Serafinas (3)

        Klaipėdos universitetas (1), Klaipėdos jūrininkų ligoninė (2), Vilniaus universitetas (3)       

 

Raktažodžiai: papildoma ir alternatyvi medicina, tradicinė medicina, vaizdinių medicina, vaizdinių terapija, holistinis požiūris.

Santrauka. Lietuvoje vis aktyviau praktikuojami įvairūs papildomos ir alternatyvios medicinos (PAM) metodai. Nors nėra atlikta nuoseklių mokslinių tyrimų, tačiau akivaizdu, kad žmonės vis aktyviau naudojasi PAM metodais. Dažnai apie PAM metodus, jų poveikio ypatumus trūksta sisteminių žinių, dėl to jų taikymas tradicinės medicinos požiūriu vertinamas rezervuotai. Todėl yra aktualus vaizdinių terapijos integralus konceptualizavimas PAM ir tradicinės medicinos kontekste, naudojant mokslines kategorijas ir jų implikacijas. Vaizdinių terapija yra integrali tradicinės kinų medicinos dalis. Ji grindžiama fundamentaliu holistiniu mokymu, todėl kompleksiškai apima diagnostiką, terapiją ir prevenciją. Konceptualizavimas sustiprintų vaizdinių terapijos profesionalizacijos potencialą. Šio straipsnio tikslas – atskleisti vaizdinių terapijos koncepciją papildomos, alternatyvios ir tradicinės medicinos kontekste. Metodai – sisteminė mokslinės literatūros analizė.

Įvadas.

Pasaulyje nėra vieningos papildomos ir alternatyvios medicinos (PAM) apibrėžties ir klasifikacijos sistemos. Ilgą laiką apibrėžiant PAM buvo nurodoma į gydymo, terapijos ar sveikatinimo metodus, kurie nepriklauso tradicinei medicinai. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais PAM ir tradicinė medicina tampa vis labiau integruotos, todėl iškyla poreikis naujam PAM konceptualizavimui, kuris nurodo ne skirties, o integralumo kriterijus. Iš dalies tokius siekius realizuoja integratyvios medicinos koncepcija, pradėta plėtoti XX a. paskutiniaisiais dviem dešimtmečiais. Tačiau integratyvi medicina neapima visos didžiulės PAM įvairovės. Kai kurie konceptualūs moksliniai darbai byloja apie fundamentalų PAM ir tradicinės medicinos integralumo potencialą [1]. Pastaruoju metu ES skatinamas visuminis požiūris į žmogaus sveikatą, kurią užtikrinant rekomenduojama atsižvelgti į papildomąją ir alternatyviąją mediciną, kai tikslinga ir jei moksliškai arba kliniškai įrodytas jos veiksmingumas [2].

PAM yra skėtinė sąvoka, kuri apima labai įvairius metodus ir gydymo, terapijos, sveikatinimo sistemas. Šiuo metu pasaulyje nėra universalios PAM klasifikavimo sistemos. Tokios kaip Fulder ir Newman Turner PAM klasifikavimo sistemos atskleidžia didžiulę šių metodų įvairovę [3, 4]. A. Furnham 2001–aisiais metais atliktas tyrimas Jungtinėje Karalystėje parodė, kad žmonėms penkios labiausiai žinomos PAM terapijos yra akupunktūra, akupresūra, Aleksanderio terapija, aromoterapija, meno terapija [3]. PAM santykyje su tradicine medicina išskiriamos „penkios didžiosios terapijos“ – t. y.  osteopatija, chiropraktika, akupunktūra, homeopatija, fitoterapija [5]. Ko gero pasaulyje labiausiai žinoma alternatyva tradicinės medicinos mokslui yra tradicinė kinų medicina.

Vaizdinių medicina (angl. image medicine; rus. медицина мыслеобразов) iki šiol buvo laikoma „prarasta“ tradicinės kinų medicinos dalis, kuri priskiriama senovės kinų daktarui Bian Que 407-310 m. iki mūsų eros. Šis senovės daktaras apipintas legendomis ir iki šiol nebuvo jokių rašytinių šaltinių apie jo metodiką. Tačiau 2013 m. buvo rasta knyga, kurią mokslininkai pripažino kaip Bian Que knygą. 2013 m. birželio 4 d. tradicinės kinų medicinos asociacija nusprendė, kad vaizdinių medicina, išplėtota Profesoriaus Xu Mingtang, yra oficialiai pripažįstama tradicinės kinų medicinos dalimi  [6]. Tai rodo, kad vaizdinių medicina turi gilias integralias epistemologines ir filosofines šaknis su tradicine kinų medicina.

Vaizdinių terapija kompleksiškai apima diagnostiką, terapiją ir prevenciją. Ji integruoja Džiun Juano Cigun praktiką, TKM ir kinų Tuina masažą, Feng Shui žinias, įvairius sistemų tempimo ir mankštos pratimus, tradicinę mediciną, psichologiją, dietą. Vaizdinių terapija kaip kompleksinė sistema turi reikšmingą potencialą profesionalizacijai [6]. Šia prasme yra aktualus vaizdinių terapijos integralus konceptualizavimas PAM ir tradicinės medicinos kontekste, naudojant mokslines kategorijas ir nurodant jų implikacijas. Tokio kompleksiško ir integralaus konceptualizavimo svarba pripažįstama ir tradicinėje kinų medicinoje [7]. PAM metodo konceptualizavimas yra svarbus jo profesionalizacijos raidai, kuri apima paslaugų reglamentavimą ir moksliniais tyrimais grindžiamą praktiką. Šio straipsnio tikslas – atskleisti vaizdinių terapijos koncepciją papildomos, alternatyvios ir tradicinės medicinos kontekste. Metodai – sisteminė mokslinės literatūros analizė.

 

Vaizdinių medicina papildomos ir alternatyvios medicinos klasifikacijos kontekste

PAM terminas apima keletą sąvokų, tačiau yra skiriamas nepakankamas dėmesys jo turinio operacionalizavimui (1 lent.)

1 lentelė. PAM termino turinio operacionalizavimas [5]

Terminas

Aprašymas

Papildoma medicina

PAM metodai, kurie naudojami lygiagrečiai su tradicine medicina, pavyzdžiui, akupunktūra skausmui mažinti.

Alternatyvi medicina

PAM terapijos, naudojamos vietoj tradicinės medicinos, pavyzdžiui naudojimas refleksoterapijos vietoj priešuždeginių vaistų artrito gydymui.

Integratyvi medicina

Kai tradicinės medicinos gydymas kombinuojamas su viena ar daugiau papildoma terapija, ir toks gydymas pripažįstamas saugiu ir efektyviu moksliniais tyrimais.

Natūrali medicina

Bet kuri netradicinė medicina

Holistinė medicina

Dėmesys skiriamas žmogui kaip visumai, apimant jo fizinę savijautą, gyvenimo būdą, aplinką, mitybą, visa, kas sudaro jo protinę, emocinę, dvasinę sveikatą.

 

Priklausomai nuo to, koks yra PAM atskirų metodų santykis su tradicine medicina skiriamos trys PAM terapijų ir medicinos sistemų grupės (2 lent.).

2 lentelė. JK Lordų rūmų Mokslo ir technologijų komiteto PAM klasifikacija (2000). [5]

Tipas

Aprašymas

Grupė 1

Geriausiai žinomos vakarų pasaulyje terapijos, kurios turi diagnostikos metodus, yra pažangiai reglamentuotos, turi daug moksliniais tyrimais grindžiamų efektyvumo įrodymų. Dažnai vadinamos „penkios didžiosios terapijos“.

Terapijos

Osteopatija, chiropraktika, akupunktūra, homeopatija, fitoterapija.

Grupė 2

Terapijos, kurios naudojamos papildyti tradicinės medicinos gydymui, bet neatlieka diagnostikos.

Terapijos

Aromoterapija, masažas, konsultavimas, Aleksanderio terapija, refleksoterapija, meditavimas, šiatsu masažas.

Grupė 3

Terapijos, kurios siūlo diagnostikos ir gydymo paslaugas. Jos turi unikalią filosofinę sistemą, kuri  nėra susijusi su tradicinės medicinos mokslu. Jos skaidomos į dvi subgrupes. 

Grupė 3a

Ajurveda, tradicinė kinų medicina.

Grupė 3b

Iridologija, kineziterapija, virgulės, radioninė terapijos.

Pasaulyje nėra vieningos PAM klasifikacijos sistemos pagal terapijų tipus. Plačiausiai žinomos yra Fulder, Newman Turner, JAV Papildomos ir alternatyvios medicinos nacionalinio centro klasifikacijos [3-5]. Tačiau jos labai skirtingos tarpusavyje savo diferenciacijos lygmenimis, tiek išskiriamų kategorijų skaičiumi. Daugelis grupuojančių pateikia PAM skirstymą tokį: į alternatyviosios medicinos sistemas, joms priskiriant tradicinę kinų mediciną, ajurvedą, homeopatiją, natūropatiją, akupunktūrą, akupresūrą, jogą; proto-kūno intervencijas, tokias kaip meditacija, malda, relaksacija, vizualizacija ir valdomasis vaizdų kūrimas, meno, šokio, muzikos terapijos, hipnozė ir kt.; biologinės kilmės netradicinius gydymo būdus, jiems priskiriant įvairias dietas, žolinius preparatus, maisto papildus, aromaterapiją; manualinius netradicinės medicinos gydymo būdus, kaip, pavyzdžiui, masažas, chiropraktika, osteopatija, refleksoterapija; ir energetinius netradicinės medicinos gydymo metodus, kuriems priklauso žmogaus vidinę energiją stimuliuojantys alternatyvūs gydymo būdai, tokie kaip gydymas rankomis (prisilietimu), gydymas biolauku ir kiti. Be termino „netradiciniai gydymo būdai“, šios praktikos dažnai nusakomos kaip natūralioji, neįprastoji, nereguliarioji, nestandartinė, švelnioji, senoji medicina [2].

Vaizdinių terapija šiandieną yra oficialiai pripažinta tradicinės kinų medicinos dalis (2 lent.). Vaizdinių terapijos diagnostika buvo vadinama – “vidinio atspindžio metodika”. Kinietiškai vaizdinių medicina – YI XIANG YI XUE, kas reiškia “proto vaizdiniai”. Nuo seno yra žinoma, kad pakeitus vaizdinį galima pakeisti žmogaus gyvenimą. Vaizdinys yra pirminis komunikacijos metodas. Tik ilgainiui susiformavo kalba. Visi rytietiški hieroglifai tai vaizdinio interpretacijos [6]. Be to, vaizdinys turėtų būti suprantamas kaip šis tas daugiau nei reprezentacija, tai yra kvantinio lygmens reiškinys. Kalbant apie vaizdinių mediciną, svarbu nesusiaurinti vaizdinio sąvokos, nes vakarietiškojo pasaulio moksliniame mąstyme vaizdinys dažnai yra sudaiktinamas. Sartre’o vaizdinio fenomenologijoje kritikuojama naujųjų laikų filosofija, kurioje mentalinių vaizdinių sritis traktuojama analogiškai daiktų sričiai. Sartre’ui vaizdinys yra tam tikras sąmonės tipas, vaizdinys – tai aktas, o ne daiktas; jis yra kokio nors dalyko sąmonė (Sartre, 1956) [8].

Vaizdinių medicina apima diagnostiką ir gydymą. Diagnozės nustatymas pradedamas nuo pulso diagnostikos, yra žiūrimas pulso ritmiškumo vaizdinys, o ne ritmas, kaip daroma tradicinėje kinų medicinoje. Vėliau daroma vaizdinio diagnostika keliuose lygmenyse:

 1. Tuštumos lygmuo. Žiūrima į ryškiausias problemas, kaip žiūrint naktį į žvaigždėtą dangų matome ryškiausias žvaigždes.
 2. In ir Jan lygmuo. Žiūrimas viso žmogaus bendras In ir Jan balansas. Vėliau dėmesiu keliaujama į pagrindinius penkis organus ir jų porinius organus, žiūrimas jų In ir Jan vaizdinys: inkstus – šlapimo pūslė, kepenis – tulžies pūslė, širdį – plonąjį žarnyną, blužnį / kasą – skrandį ir plaučius – storąjį žarnyną. Vėliau žiūrimas smegenų, kaulų ir audinių vaizdinys.
 3. Gyvenimo lygmuo – Phisicle, Energy, Soul. Phisicle – fizinis kūnas. Žiūrime į vidinius pakitimus fiziniame lygmenyje. Energy – energetinis kūnas. Stebima rūko energijos kokybė kanaluose. Šviesos energijos kokybė vidiniuose organuose. Kundalini kanalo kokybė (kundalini kanalas atsakingas už transcendentinės energijos priėmimą). Soul – dvasinis kūnas – informacija – karma. Vaizdinių terapeutas pradžioje ieško, ar yra blogų informacinių jungčių tarp vidinių organų. Diagnozuojamas emocinio kūno vaizdinys. Vėliau žiūrima ar yra nepageidautinas poveikis iš išorės. Kiekvienas iš šių lygmenų turi In ir Jan puses.

Vėliau daromas paciento piešinys – vaizdinys, jo probleminės vietos. Visos detalės užsifiksuoja terapeuto vidinėje duombazėje tik reikia pasižiūrėti į užrašus ir piešinį, kad atgaminti niuansus. Vėliau terapeutas tikrinasi savo matymą diagnozuodamas ranka. Pagal įvairius delno ir pirštų pojūčius diagnozuojamos probleminės kūno zonos. Jeigu reikia, diagnozuojama paciento būsena savo kūnu. Terapeutas lyg įsikūnija kito žmogaus kūne ir pajaučia tai, ką jaučia konkretus žmogus.

Kai diagnozuojamas paciento vaizdinys visuose lygmenyse, tik tada jo klausiama. Terapeutas žmogaus klausia sisteminius klausimus, žiūri vizualiai į tam tikras kūno vietas, naudoja tam tikrų kūno vietų spaudimo metodiką, kad dar detaliau išsiaiškinti ar pasitvirtinti problemines vietas, kurios buvo indentifikuotos diagnozuojant vaizdiniu.

Dažnai reikia žiūrėti i paciento tėvų vaizdinį, nes santykis su tėvais neretai būna blogas, kas ilgainiui sukuria ligas. Didelę įtaką sveikatai daro mūsų aplinka, kurioje gyvename ir mus supantys žmonė, ypač jeigu mes esame energetiškai ir dvasiškai silpni. Tyrinėjant aplinkos poveikį, svarbu suvokti, kur ir su kuo žmogus gyvena, kas jį supa, kur jis dirba. Analizuojant aplinką ir jos poveikį pasitelkiamos Feng Shui žinios. Prieš kiekvieną seansą daroma diagnostika ir fiksuojami vaizdinio pakitimai.Viskas detaliai rašoma į paciento ligos istoriją [6].

Stengiamasi išsiaiškinti priežastį, t.y. pamatyti jos vaizdinį ir pakeisti blogą vaizdinį į tuštumą.

Iš esamos praktikos galima drąsiai teigti, kad taikant vaizdinių terapijos metodiką, pirmiausiai susitvarko paciento energetinis kūnas, jis įgauna jėgų, stabilizuojasi jo emocinis kūnas (psichika), o fiziniams pasikeitimams reikia laiko. Esminė sąlyga norint pasveikti turi pats su savimi dirbti – praktikuoti Cigun. Vaizdinių terapeutas yra Cigun praktikas bei mokytojas, kuris pagal paciento poreikius duoda jam specialius Cigun ar tempimo pratimus. Atsižvelgiant į diagnostiką ir esamas problemas pacientui rekomenduojami žoliniai preparatai ir speciali dieta.

Vaizdinių terapija šiai dienai praktikuojama ir naudojama kaip papildoma, holistinė terapija, vėliau stiprėjant jos profesionalizacijai, orientuotai į reglamentavimą ir mokslinius tyrimus, vaizdinių medicina galėtų būti praktikuojama ir naudojama kaip alternatyvi terapija ir tapti reikšminga integratyvios medicinos dalimi (1 lent.).

Vaizdinių terapija kaip holistinis požiūrį į žmogaus sveikatą

Holistinis požiūris į žmogų, jo sveikatą yra visada aktyviai deklaruojamas tradicinėje medicinoje. Pasaulinė sveikatos organizacija XX a. penktajame dešimtmetyje pateikė apibrėžimą, kuris nurodo į holistinį požiūrį į sveikatą kaip socialinę psichologinę gerovę, o ne vien tik ligos ar negalios nebuvimą. Mokslo tyrimuose aktyviai naudojama biopsichosocialinė sveikatos koncepcija, kuri nurodo į kompleksišką ir holistinį požiūrį į žmogaus sveikatą, jos palaikymą ir gydymą [9]. XX a. viduryje suformuotos unikalios mokslinės filosofinės koncepcijos tokios kaip saliutogenezė (A. Antanovsky), kurios pagrindinį dėmesį skiria holistiškam sveikatos aiškinimui, naudojant autentišką terminiją tokią kaip sveikatos kontinuumas, kurioje siekiama apjungti ligos ir sveikatos terminų dichotomiją, konstruojant atitinkamai terminus pozityvi sveikata ir negatyvi sveikata [10]. Tradicinėje medicinoje holistiškumo koncepcija siekiama apjungti į visumą sveikatos fenomeno multidimensiškumą ir kompleksiškumą kaip tam tikrą mechanizmą. Tačiau PAM holistinis požiūris į žmogaus sveikatą yra unikalus tuo, kad jis grindžiamas kosmologiniu holizmo suvokimu [11]. Pirmiausia žmogus suvokiamas kaip gamtos dalis, o jo sveikatos funkcionavimas yra aiškinamas organiškai siejant su gamtos reiškinių logika ir alegorijomis (1pav).

   

Žmogaus sveikata kaip mechanizmas

Žmogaus sveikata kaip sodas

1 pav. Skirtingi paradigiminiai požiūriai į žmogaus sveikatą [12]

Daugelis PAM metodų, kurių ištakos susijusios su kinų kultūra ir tradicine medicina naudoja  vandens, medžio, ugnies, žemės ir metalo alegorijas aiškinti sveikatą, ligas ir jų gydymą. U-SIN sistemoje šie keturi gamtos elementai susiejami su penkiais pagrindiniais organais: vanduo – inkstai, medis – kepenys, ugnis – širdis, žemė – blužnis ir metalas – plaučiai (2 pav).

ŠIRDIS

Plonoji žarna, liežuvis, kraujagyslės

 

 

BLUŽNIS

Skrandis, burna, raumenys

 

PLAUČIAI

Storoji žarna, nosis, oda

 

KEPENYS

Akys, sausgyslės,

tulžies pūslė

INKSTAI

Šlapimo pūslė, ausys, kaulai

 

augimas

kontrolė

UGNIS

Kartumas, raudona, džiaugsmas

ŽEMĖ

Saldumas, geltona, nerimas

METALAS

Aštrumas, balta, depresija

VANDUO

Sūrumas, juoda, baimė

MEDIS

Rūgštumas, žalia, pyktis

2 pav. Penkių elemetų sistema [7]

 

Atliekant diagnozę vaizdinių terapijos metodais, visada stengiamasi įsiaiškinti silpniausią organą iš penkių, kuris gali būti silpnas iš prigimties. Ši silpnybė dažna simptomų priežastis. Jeigu pavyksta sustiprinti silpną vietą, pasekmė išnyksta (2 pav).

Vaizdinių medicina taip pat grindžiama minėtu kosmologiniu holizmu.  Vaizdinių diagnotika ir terapija apima  tris pagrindinius lygmenis:

 • P Czin (fizine sistema), t. y. fizinis kūnas – anatominiai organai. Vaizdinių medicinoje diagnozuojamas fiziniame lygmenyje ir identifikuota bloga būsena (vaizdinys) keičiamas į teisingą. Organizmas ar konkretus organas grąžinami į sveiką būvį, suteikiant jiems teisingą vaizdinį.
 • E Qi (energetine sistema), t. y. energetinė organizmo sistema labiausiai ištyrinėta TKM. Energija Qi stimuliuoja mūsų organizmo darbą. Viso yra 20 kanalų (meridianų), bet tik 14 kanalų turi taškus. 12 pagrindinių kanalų, kur yra akupunktūriniai taškai ir 8 stebuklingi, kur tik ant dviejų kanalų yra akupunktūriniai taškai. 12 pagrindinių meridianų yra susiję su vidiniais organais, yra tarpusavyje sujungti ir neša QI bei kraują kanale. Yra tam tikras eiliškumas pagal kurį meridianai jungiasi organizme. Vaizdinių medicina diagnozuojant naudoja energetinį vaizdinį (energy image, qi image). Energetinės ligos yra nukrypimas nuo balanso, tai disbalansas, Qi kiekis, kokybė ir lokalizacija. Labiausiai ir pilniausiai energetinė medicina ištyrinėjo TKM. “Ruko energija”, kuri teka kanaluose, naudojama sustiprinti visa kūną, tai lyg fizinio kūno aptarnaujantis personalas, “Šviesos energija”, kuri gyvena vidiniuose organuose naudojama, kad sustiprinti vidinius organus. Vakarų medicina praktiškai neturi nei diagnozės, nei gydymo būdų kaip gydyti energetines ligas.
 • S Shen (informacine sistema): tai dvasinė, emocinė ir intelektualinė organizmo veikla, taip pat ir energijos apsikeitimas. Informacinė sistema tai lyg tinklas informacinių jungčių. Smegenų ryšys su vidiniais organais. Priklausomai, kaip funkcionuoja informacinis tinklas priklauso viso organizmo veikla fiziniame, energetiniame ir informaciniame (psichologiniame, dvasiniame) lygmenyje. Kuomet informacinės jungtys tampa pažeistos visa tai veda prie vidinių organų funkcijos sutrikimo, energijos gavimo problemų ir prie patologinių emocinės, psichinės ir nervinės sistemos pakitimų. Informacinis tinklas nėra ištirtas, jis kur kas sudėtingesnis nei energetinis (meridianai). Silpnas informacinės sistemos supratimas veda prie prastų rezultatų gydant psichines ir nervų ligas. Šiuolaikinėje vakarų ir rytų medicinos literatūroje nėra sąvokos – informacinė sistema. Informacija – kitas gyvenimo aspektas, tai emocinė-psichinė būsena, informaciniai ryšiai tarp organų, informacinis organizmo ryšys su aplinkiniu pasauliu, ryšys su įvairiomis gyvybės formomis. Sveikame žmoguje viskas subalansuota, o pas serganti – disbalansas. Informaciniai ryšiai suformuoja informacinę sistemą. Šių ryšių sutrikimai yra informacinių, energetinių ir fizinių ligų priežastis. Informaciniai susirgimai dažnai pasireiškia, kaip emocinės sferos sutrikimai arba visos psichikos sutrikimas. Psichologija ir psichiatrija dažnai turi ryšį su dvasinėmis, mentalinėmis ligomis. Informacija daro didelę įtaką fiziniam kūnui pvz. didelė negatyvios informacijos sankaupa veda prie cukraligės. Vaizdinių medicina įgalina diagnozuoti ir gydyti informacines ligas. Tam naudojamas vaizdinio keitimo metodas, t.y. netinkamo organizmui informacinio vaizdinio keitimas į tinkamą.

 

Vaizdinių terapijos atvejų analizė.

Vaizdinių terapija yra holistinė. Kaip anksčiau minėta, vaizinių terapija kompleksiškai integruoja Džiun Juano Cigun praktiką, TKM ir kinų Tuina masažą, Feng Shui žinias, įvairius sistemų tempimo ir mankštos pratimus ir kt.  Tačiau holistinio požiūrio esmę sudaro U-SIN sistema, kurioje keturi gamtos elementai susiejami su penkiais pagrindiniais organais: vanduo – inkstai, medis – kepenys, ugnis – širdis, žemė – blužnis ir metalas – plaučiai (2 pav.). U-SIN rate yra palaikomasis (motinos ir vaiko santykis. pvz. medis yra ugnies motina, ugnis – medžio vaikas) ir kontrolės principas (darbdavio ir darbuotojo santykis. Pvz. kepenys kontroliuoja blužnį). Jeigu yra per daug energijos viename organe pvz: kepenyse, jos perkraus širdį ir kontroliuos blužnį. Iš to kilęs kinų liaudies posakis: „Kepenys įžeidinėja blužnį”. Vandens kelias paprastai gamtoje ir kūne iš viršaus į apačią, ugnies – iš apačios į viršų. Pavyzdžiui, kai neužtenka vandens inkstuose, jie negali kontroliuoti ugnies – širdies, ir tai priveda prie nemigos, nes pakyla jautrumas. Taigi kontrolė reikalinga, kad organai būtų subalansuoti, harmoningi. Labai didelį vaidmenį vaidina vidinis organizmo klimatas, kaip išorėje, taip ir organizmo viduje tik esant tinkamui klimatui galimas gyvybės augimas ir vystymasis (2 pav). Atliekant diagnozę vaizdinių terapijos metu,  stengiamasi įsiaiškinti silpniausią organą iš penkių, kuris gali būti silpnas iš prigimties, nes ši  silpnybė dažnai yra simptomų priežastimi. Jeigu pavyksta sustiprinti silpną vietą, pasekmė išnyksta. Toliau pateikiame atvejų pavyzdžius, kurie iliustruoja, kaip vaizdinių terapija padeda įveikti sudėtingas ligas, panaudojus iš principo kitokį – kosmologinio, orgniško holizmo požiūrį į žmogaus sveikatos funkcionavimą.

ATVEJIS Nr. 1.

Pacientas: 8 metukų mergaitė Juliana iš JAV.

Sveikatos istorija.  Neryškus matomumas. Stiprus regos pablogėjimas, viena akis – trumparegystė, o kita toleregystė – rizika prarasti regėjimą. Mergaitė buvo apžiūrėta ir gydėsi JAV klinikose 2 mėnėsius, bet regos ir akių būsena vis blogėjo. Vieni daktarai siūlė taikyti lazerių terapiją, kiti siūlė daryti operaciją itardami akių kraujagyslių patalogiją. Mergaitė gydėsi įvairiose ligoninėse be rezultatų.

Vaizdinių terapijos poveikis. 2000 m. birželio mėn.  Julian`os mama kreipėsi į Profesorių Xu Mingtang, kuris tuo metu dirbo klinikoje Sietle, JAV.  Jis vaizdinių medicinos diagnostikos metodais išsiaiškino, kad akių forma ir struktūra yra normali, be pataloginių pakitimų. Profesoriaus požiūriu, mergaitės akys prikaupė daug žalios energijos. Ši energija atėjo iš kepenų, kur buvo sustingusi tamsi energija. Kepenyse gyvena šviesos energija, kuri yra žalios spalvos-šviesos. Kartais kepenų energija sukyla į akis dėl įvairių priežasčių, viena iš jų pyktis. Iš Tradicinės Kinų Medicinos TKM mes žinome, kad kepenys pasireiškia per akis, nes kepenų meridianas susijąs su akimis, o kepenys U-SIN sitemoje susijusios su blužnimi – kepenys kontroliuoja blužnį. Kepenų dydis pas mergaitę buvo normalus, o tamsi energija ėjo iš dvylikapirštės, kur buvo “substancija” panaši į sustingusį kraują. Profesorius Xu Mingtang išsklaidė tamsią energiją ir po keturių seansų Julianos rega buvo atstatyta. [6].

ATVEJIS Nr. 2.

 Pacientas: 62 m. moteris vardu Marijona iš Kauno (Lietuva).

Sveikatos istorija: Stiprus peršalimas ir aukštas kraujo spaudimas. Prieš penkias dienas prasidėjo peršalimo simptomai – stipri sloga, plaučių skausmai, kosulys be atsikosėjimo. Temperatūros nėra. Taip pat aukštas kraujo spaudimas 150/109, pulsas 114. Kamuoja pykinimas,  galvos ir akių skausmai. Kuomet pasijautė prastai Marijona pradėjo vartoti vaistus nuo peršalimo ir aukšto kraujo spaudimo, bet be rezultatų.

Vaizdinių terapijos poveikis. Marijona kreipėsi į V.Sinkevičių ir jai buvo pradėta taikyti vaizdinių terapija. Diagnostikos metu buvo pastebėta šalta energija plaučiuose ir kvėpavimo takuose. Kepenyse pastebėtas hiperaktyvumas, kas sukelia akių, kraujotakos, širdies ir virškinimo  problemas (pas pacientę ilgalaikės skrandžio, akių ir kraujotakos problemos). Diagnozuojant širdį ir kraujotaką pastebėtos kepenų sukeltos pasekmės – kraujagyslių ir širdies problemos, kas gali vesti prie infarkto ar insulto. Buvo padaryti du vaizdinių terapijos seansai, kurių metu iš plaučių ir kvėpavimo takų buvo varoma lauk šalta energija – kosulys ir sloga sumažėjo. Taikant specialią vaizdinių tmetodiką, buvo nuimtas kepenų hiperaktyvumas ir kepenų energija grąžinta iš akių atgal į kepenis, kas nuėmė akių ir galvos skausmus. Akupresūros metodais buvo aktyvinami specialūs akupunktūriniai taškai. Po pirmo seanso Marijona pasijuto kur kas geriau, o po antro dingo slogos ir kosulio simptomai, nukrito kraujo spaudimas, nuslūgo galvos bei akių skausmai [V.Sinkevičiaus praktika].

 

Išvados

Vaizdinių terapija šiuo metu praktikuojama ir naudojama kaip papildoma, holistinė terapija, vėliau stiprėjant jos profesionalizacijai, orientuotai į reglamentavimą ir mokslinius tyrimus, vaizdinių medicina galėtų būti praktikuojama ir naudojama kaip alternatyvi terapija ir kaip reikšminga integratyvios medicina dalis. Kadangi vaizdinių medicina apima originalią diagnostikos sistemą, terapiją, prevenciją ir turi gilias integralias epistemologines šaknis su tradicine kinų medicina, ji turi didžiulį profesionalizacijos potencialą. Tam yra reikšmingas jos konceptualizavimas šiuolaikinio mokslo kategorijų kontekste.

Vaizdinių medicinos koncepcija reikšmingai papildo holistinės medicinos teoriją ir praktiką. Vaizdinių medicina grindiama fundamentaliu holistinį požiūriu į žmogaus sveikatą kaip organišką visumą. Vaizdinių medicina suteikia ne tik gydomąjį, bet ir stiprų edukacinį poveikį, kuris reikšmingai keičia žmogaus požiūrį į savo sveikatą, jos palaikymą ir stiprinimą, reguliacinius mechanizmus.  Šia prasme, vaizdinių terapija padeda formuoti žmogaus sveikatai reikšmingus adaptacinius, streso įveikos, savivokos, vidinės darnos mechanizmus, kurie turi ilgalaikį sveikatos prevencijos ir palaikymo poveikį asmens ir visuomenės sveikatai.

 

Adresas susirašinėti: rita.vaicekauskaite@ku.lt

Literatūra

 1. Lipton B. H. Tikėjimo biologija (vert. į liet.). Vilnius: Mijalba. 2011.
 2. Špokienė, I. Papildomos ir alternatyviosios (netradicinės) medicinos paslaugų teisinis reguliavimas: dabartis ir perspektyvos. Socialinių mokslų studijos. 2012:4(2), 621-644.
 3. Furnham A. How the public classify complementary medicine: a factor analytic study. Complementary Therapies in Medicine. 2000:8, 82–87.
 4. Newman Turner R. A proposal for classifying complementary therapies. Complementary Therapies in Medicine, 1998:6, 141-143.
 5. Cumming A. D. Introduction to complementary and alternative medicine and overview. Prieiga per internetą: http://www.us.elsevierhealth.com/media/us/samplechapters/9780443073748/9780443073748.pdf
 6. Beijing Kundawell Medical Institute pateikiama medžiaga. Prieiga per internetą: http://kundawell.cn/english/
 7. Hao Y., et al. Introducing traditional Chinese nursing: a review of concepts, theories and practices. International Nursing Review. 2011:58, 319–327.
 8. Balodis A. Pasaulis kaip vaizdinys: kelios sampratos apie tai, kaip J. P. Sarte’as kritikuoja H. Bergsono sąmonės sampratą. Athena, 2009:5, 71-84.
 9. Seedhouse, D. Health. The Foundations for Achievement (2nd ed.). John Wiley&Sons, Ltd., 2001.
 10. Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well. Jossey-Bass Publishers.
 11. Kelly S. Bohm, Jung and the New Health Paradigm. Jung Seminar Final Paper. May 20, 2009.
 12. Beinfield H., Korngold E. Between Heaven and Earth.  Ballantine Books. The Random House Publishing Group, New York. 1991.

 

CONCEPTUALIZATION OF IMAGE THERAPY IN THE CONTECT OF COMPLEMENTARY, ALTERNATIVE AND TRADITIONAL MEDICINE

Vytenis Sinkevičius, Rita Vaičekauskaitė, Algimantas Kirkutis, Dalius Serafinas

Summary

Key words: complementary and alternative medicine, traditional medicine, image medicine, image therapy, holistic approach.    

More methods of complementary and alternative medicine (CAM) are practised in Lithuania. Moreover, CAM methods are gaining more popularity in society. Often we lack systemic knowledge about CAM methods and that is a reason of reserved approach of integrating them into traditional medicine. Therefore it is important to conceptualize CAM methods and practices in the context of CAM and traditional medicine employing scientific categories and their implications. Image medicine is integral part of Traditional Chinese medicine (TCM). Image medicine is based on holistic background that anable encompass diagnosis, therapy, and prevention levels. Conceptualization enable to strenghten the potential for professionalization. The article aims to reveal the concept of image medicine in the context of CAM and traditional medicine. The aim is implemented using method of systemic lietrature review and analysis.

 

Correspondence to: rita.vaicekauskaite@ku.lt

 

 

Duomenys apie straipsnio autorius:

 

Rita Vaičekauskaitė – docentė, daktarė (socialiniai mokslai – edukologija), Klaipėdos universiteto, Sveikatos mokslų fakulteto docentė. Moksliniai tyrimai: žinių vadyba, mokslo kokybės vadyba, sveikatos ugdymas, žmonių su negalia socialinė integracija ir gyvenimo kokybė, papildomos ir alternatyvios medicinos socialiniai aspektai.

Adresas: H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda.

Tel.: +370 8 46 398 936. El. paštas: rita.vaicekauskaite@ku.lt

 

Vytenis Sinkevičius – vaizdinių terapeutas (Vaizdinių terapijos, TKM, Cigun, Tai chi ir Feng Shui praktika), Vilniaus Dailės Akademijos, skulptūros ir dailės magistro kvalifikacinis laipsnis. Moksliniai interesai: vaizdinių medicinos ir meno terapijos apjungimas žmogaus sveikatinimosi kontekste.

Adresas: Geležinio vilko 20-10, LT-49276 Kaunas.

Tel.: +370 658 53470. El. paštas: vytenis@astroqigong.lt

 

Dalius Serafinas – docentas, daktaras (socialiniai mokslai – vadyba), Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Vadybos katedra. Moksliniai tyrimai: kokybės vadyba, antropokvalitologija, socialinė atsakomybė, sveikatos vadyba.

Adresas: Saulėtekio al. 9-704, LT-22210 Vilnius.

Tel.: +370 687 76262. El. paštas: dalius@kvalitetas.lt

 

Algimantas Kirkutis – habilituotas daktaras, profesorius (biomedicinos mokslai).  Klaipėdos universiteto, Medicinos edukacijos katedros vedėjas. Moksliniai tyrimai: papildoma ir alternatyvi medicina, kardiologija.

Adresas: H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda.

Tel.: (8 46) 398577

El. paštas:  algimantas.kirkutis@ku.lt